ANAX - Serwis Urządzeń Diagnostycznych

Robot koszący RGRASS A300 Laboratorium ANAX

Szarpak BEST PRODUCT PBP-4LPB, PBP-4LPB R.


Czterokierunkowy próbnik luzów przegubowych tzw. szarpak typ PBP-4LPB do 3,5t produkcji Best Products służy do wymuszania szarpnięć kołami jezdnymi samochodów osobowych i dostawczych w celu oceny wielkości luzów w układzie kierowania i zawieszenia kół jezdnych. Ten typ urządzenia znajduje zastosowanie szczególnie na większych stacjach kontroli pojazdów przed dopuszczeniem do ruchu oraz do sprawdzenia stanu technicznego pojazdów podczas okresowych przeglądów technicznych i po naprawie.

Próbnik składa się z mechanizmu prawego i lewego, na którym spoczywają koła badanego pojazdu oraz sterownika (latarki ) z przyciskami samopowrotnymi do sterowania mechanizmami pneumatycznymi. Płyty szarpiące osadzone są w gniazdach po obu stronach kanału. Płyty wprawiane są w ruch poprzez siłowniki pneumatyczne i układ dźwigniowy związany bezpośrednio z płytami wykonanymi z blachy ryflowanej, na których spoczywają koła badanego pojazdu. Płyty są podparte na ślizgach wykonanych z materiału o bardzo niskim współczynniku tarcia. Wewnętrzny mechanizm szarpaków nie wymaga smarowania. W rękojeści przewodowej lampy sterującej wbudowane są przyciski do włączania ruchów płyt szarpiących, oraz do włączania oświetlenia. Sterownik umożliwia pracę płyt w układzie: pulsacyjnym automatycznym, ręcznym, dla dwóch płyt lub osobno. Pomiar luzu odbywa się poprzez ocenę wzrokową (metoda organoleptyczna).

Wersja PBP-4LPB R posiada bezprzewodowe sterowanie.

Dane techniczne:
Napęd płyt pneumatyczny
Maksymalna siła wymuszająca w płaszczyźnie poziomej [daN] 450
Maksymalne obciążenie jednej osi [t] 3
Zasilanie robocze powietrza [MPa] 0,6
Zapotrzebowanie powietrza na jeden cykl pracy [dm³] 16
Sterowanie elektryczne [V] 24
Masa kompletnego urządzenia [kg] 250

Urządzenie do zabudowy po obu stronach kanału w zagłębieniu, ponad lico posadzki wystaje tylko płyta na której spoczywają koła.

Szarpak BEST PRODUCT PBP-4LPB, PBP-4LPB R