ANAX - Serwis Urządzeń Diagnostycznych

Robot koszący RGRASS A300 Laboratorium ANAX

Laboratorium ANAX.


Działalność laboratorium ANAX jest realizowana w oparciu o wymagania międzynarodowych standardów dotyczących realizacji usług laboratoryjnych zawartych w normach:


 • PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących

 • PN-EN ISO 9001:2009 Systemy zarządzania jakością.

Jakość usług firmy ANAX została potwierdzona certyfikatem jakości ISO 9001:2008 wydanym przez niezależną jednostkę certyfikującą.

Laboratorium ANAX posiada niezbędne kompetencje do prowadzenia sprawdzeń i wzorcowań przyrządów pomiarowych, urządzeń diagnostycznych i aparatury kontrolno-pomiarowej t.j.:

 • analizatory spalin samochodowych,
 • klucze dynamometryczne wg ISO 6789,
 • przyrządy do pomiaru długości i kąta (suwmiarki, mikrometry, kątomierze i inne),
 • manometry i wakuometry,
 • mierniki do pomiaru wielkości elektrycznych,
 • urządzenia diagnostyczne wchodzące w skład Stacji Kontroli Pojazdów m.in. ścieżki diagnostyczne, dymomierze, urządzenia do kontroli ustawienia geometrii układu jezdnego, urządzenia do kontroli ustawienia świateł itd.,
 • czujniki gazów: tlenek węgla, propan-butan, metan, LPG,
 • termometry oraz czujniki temperatury i wilgotności,
 • mierniki poziomu dźwięku,
 • inne wg wymagań klienta.

Usługi wzorcowania wykonywane przez laboratorium ANAX, gwarantują zapewnienie spójności pomiarowej zgodnie z wymaganiami dokumentu DA-06 „Polityka dotycząca zapewnienia spójności pomiarowej” wydanego przez Polskie Centrum Akredytacji w Warszawie. Źródłami zapewnienia spójności pomiarowej w laboratorium są wzorce, nadzorowane i posiadające świadectwa wzorcowania wydane przez laboratoria akredytowane lub Główny Urząd Miar.

Wykorzystywanie certyfikowanych wzorców i materiałów odniesienia przez laboratorium ANAX, zapewnia wiarygodność świadczonych usług.

Zapraszamy.


Laboratorium ANAX - Certyfikat ISO Laboratorium ANAX - Certyfikat ISO Certyfikat Akredytacji - Laboratorium Wzorcującego Upoważnienie do legalizacji analizatorów spalin Upoważnienie do legalizacji analizatorów spalin